GEMINI Cut Planner

Gemini Cut Planner to moduł, który służy do planowania produkcji – dzięki jego możliwościom, po wprowadzeniu określonych danych, można np. wyliczyć ilość materiału potrzebnego do przygotowania danego zlecenia. Ten moduł ściśle współpracuje z modułem GEMINI Nest Expert. Cut Planner to część programu odpowiedzialna za wyliczenia związane z planowaniem produkcji.

W ustawieniach modułu wprowadza się dane, takie jak np. długość stołu czy katera, szerokość materiału czy liczbę warstw w nakładzie. Do największych zalet tego modułu można zaliczyć:

Automatyzację planowania produkcji.

Automatyczne tworzenie wydajnych planów produkcji dla wybranych grup rozmiarowych.

Maksymalne wykorzystanie powierzchni materiału.

Informacje o procentowym wykorzystaniu powierzchni materiału (w każdym stworzonym przez program planie).

Tworzenie raportów dotyczących stworzonych/wykorzystanych planów.

Eksport do plotera.

Łatwe i szybkie wprowadzanie danych potrzebnych do zaplanowania produkcji.

Zminimalizowanie liczby krojeń.

Eksport planów do innych systemów CAD.

Możliwość wybrania spośród kilku różnych planów.

Możliwość ręcznego lub półautomatycznego stworzenia układu.

Eksport automatycznej krojowni.

Gemini Cut Plan 2

Po stworzeniu kilku planów operator programu może wybrać ten, który wyda mu się najkorzystniejszy. Wybrany układ przesyłany jest do modułu GEMINI Nest Expert skąd może zostać wysłany do plotera (i od razu wydrukowany) lub do automatycznej krojowni.

Moduł doskonale sprawdza się w zarządzaniu zamówieniami i planowaniu produkcji pod poszczególne zlecenia. Co ciekawe, w jednym planie można uwzględnić różne zlecenia, co da firmie jeszcze większe oszczędności. Możliwość raportowania także poprawia i przyspiesza cały proces przygotowania i planowania produkcji.

Gemini Cut Plan 1
Gemini Cut Plan 3