Czynne: 8-17 +48 42 203-25 -38
 

Gemini Nest Expert

GEMINI Nest Expert

Ten moduł służy do optymalizacji układów kroju. Dzięki GEMINI Nest Expert proces przygotowania produkcji w firmie przebiega o wiele sprawniej. Jest to możliwe dzięki temu, że moduł działa w pełni automatycznie, wykorzystując do 90% powierzchni materiału. Dlaczego ten moduł tak bardzo przydaje się w dziale przygotowania produkcji?

• Układy kroju tworzone są automatyczne. Moduł układa szablony tak, aby zminimalizować straty materiału.
• Układ kroju uwzględnia kratę, pasy i inne wzory materiału.
• Układ kroju może być robiony w pełni automatycznie, ręcznie lub poprzez połączenie tych dwóch metod.
• GEMINI Nest Expert uwzględnia ustawienie szablonów względem nitki prostej.
• Pod uwagę brane są też odległości pomiędzy szablonami czy pasowanie do innych szablonów.
• Do modułu można zaimportować szablony z innych aplikacji CAD.
• Stworzony układ kroju można drukować na ploterze podłączonym do komputera.
• Układ można też wyeksportować do automatycznej krojowni.
• Do modułu można zaimportować zlecenie stworzone w module GEMINI Cut Plan.

Automatyzacja

Automatyzacja w tworzeniu układów kroju to przede wszystkim oszczędność materiału oraz czasu w porównania do ręcznego tworzenia układów. Moduł GEMINI Nest Expert umożliwia szybkie i wygodne ustawienie wszystkich parametrów potrzebnych do stworzenia wydajnego układu kroju. Krojczy, konstruktor lub inna osoba odpowiedzialna za ten etap pracy wprowadza do programu dane takie jak: rodzaj tkaniny, liczbę modeli z poszczególnych rozmiarów, szerokość lagi czy sposób warstwowania. W celu jeszcze większej oszczędności można stworzyć jeden układ kroju z kilku projektów. Moduł ma o wiele więcej możliwości. Wszystkie jego funkcje są szczegółowo omawiane na szkoleniu przeprowadzanym przez pracownika firmy Banaszczyk Maszyny Szwalnicze. Próbkę możliwości programu można poznać na bezpłatnej prezentacji w siedzibie naszej firmy. Zachęcamy do umówienia się z nami na taką prezentację. Podczas spotkania można zapytać o poszczególne funkcje oraz poznać możliwości systemu GEMINI CAD, które usprawnią cały proces produkcji w Twoim zakładzie.